You are here

Graduate Students

  
 
               Advisor: Prof. Longya Xu 
Name  Email 
Haiwei Cai cai.158@osu.edu
Feng Qi qi.103@osu.edu
Miao Wang* wang.2956@osu.edu
Alejandro Pina Ortega pina-ortega.1@osu.edu
Jianyu Pan pan.452@osu.edu
Will Perdikakis perdikakis.1@osu.edu

*Co-advisor: Dr. Fang Luo

 

 

          Advisor: Prof. Jin Wang
Name  Email 
Xuan Zhang zhang.1973@osu.edu
Mohammed Alsolami al-solami.1@osu.edu
Chengcheng Yao yao.190@osu.edu
He Li li.2904@osu.edu
Boxue Hu hu.990@osu.edu
Gengyao Li li.6009@osu.edu
Zhuo Wei wei.457@osu.edu

 

   Advisor: Prof. Mahesh Illindala
Name  Email 
Abrez Mondal mondal.14@osu.edu
Ajit Anbiah Renjit ajit_psg@yahoo.co.in
Chen Yuan yuan.261@osu.edu

Kexing Lai

lai.323@osu.edu

Mariana Pulcherio

costa.85@osu.edu

Musfer Alraddadi

alraddadi.4@osu.edu

Rui Ma (Master's)

ma.913@osu.edu

Liang Ni (Master's)

ni.154@osu.edu

 

 

               Advisor: Prof. Siddharth Rajan 
Name  Email 
Ting-Hsiang Hung hung.110@osu.edu
Sriram Krishnamoorthy Krishnamoorthy.13@osu.edu
Santosh Hariharan Hariharan.22@osu.edu
Sanyam Bajaj bajaj.10@osu.edu
Fatih Akyol akyol.4@osu.edu
Digbijoy Nath nath.14@osu.edu
Pilsung Park  
Zhichao Yang yang.509@osu.edu
Omor Faruk Shoron  
Minu Manoharan manoharan.10@osu.edu

 

 

                  Advisor: Prof. Wu Lu 
Name  Email 
Xiangxiang Fang fang.146@osu.edu
Ye Shao shao.48@osu.edu
Yuji Wang wang.1326@osu.edu
Xinhang Luo luo.270@osu.edu
Hao Yang yang.1805@osu.edu
Derrick Cobb cobb.53@osu.edu

 

 

                   Advisor: Prof. Fang Luo
Name Email
Yingzhuo Chen chen.5800@osu.edu
Miao Wang wang.5061@osu.edu
Chengcheng Yao yao.190@osu.edu
Guanru Chen chen.4970@osu.edu
Amol Deshpande deshpande.83@osu.edu
Wenwei Li li.4798@osu.edu
Chiquan Mao mao.226@osu.edu
Balaji Narayanasamy narayanasamy.2@osu.edu
Jinziyang Qian qian.277@osu.edu
Zheng Sun sun.959@osu.edu
Zhengda Zhang  zhang.5843@osu.edu
Aijia Zhou zhou.1578@osu.edu

 

 

                  Advisor: Prof. Jiankang Wang
Name Email
Christian Moya Calderon moyacalderon.1@osu.edu
Jonhchan Choi choi.116@osu.edu
Daijiafan Mao mao.156@osu.edu

 

 

                         Ayman Fayed
Name Email
Ahmed Abdelmoaty abdelmoaty.1@osu.edu
Muhammad Ahmed ahmed.551@osu.edu